Gói V150C

  • 3GB (3GB/ngày), hết 3GB/ngày ngừng truy cập.
  • 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
  • 50 phút gọi ngoại mạng
  • Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
  • Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.
  • Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày

Cú pháp đăng ký : V150C 989104436 gửi 9123 ngay thôi!

Gói V150C

150.000 đ

90GB (3GB/ngày)

20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)

50 phút gọi ngoại mạng

30 ngày

Đăng ký V150C soạn

V150C 989104436

Gửi 9123